Контакти

ФЕРОМАГНИТ АД

ПК 2300, гр. Перник, ул. „Кралевски път“ №1

Управител: Димитър Рангелов

тел.: + 359 76 670 189,

e-mail: rangelov5@abv.bg

Търговски директор: Ивайло Димитров

моб. +359 898 667 626,

e-mail: sales@ferromagnet-bg.net

Отдел „Маркетинг“

тел. + 359 76 670 195 , тел. + 359 76 690 199 , тел./факс +359 76 670 206,

e-mail ferromagnet@abv.bg

Contact form: