⊃ Твърди ферити

za slide

Феритните магнити са постоянни магнити , изработени по технология чрез пресоване на фин прах. Те се характеризират с голяма твърдост , но са крехки, което им качество е подобно на това на керамиката, затова се наричат още керамични. Те могат да бъдат изработени по 2 метода, които ги отличават с характерни свойства:

  • Изотропни – изработени по сух метод , чрез пресоване – намагнитват се в последствие чрез магнитно поле и са подходящи за многополюсно намагнитване
  • Анизотропни – изработени чрез шприцоване във форми по мокър метод в магнитно поле – те са до 3 пъти по-силни и имат посока на намагнитване, определена още при самата изработка
  • Феритните магнити имат добър баланс на магнитна сила, отлична устойчивост на корозия и нормални работни температури между-40C и 250C. Те са най-широко използваните магнити днес с голямо разнообразие от приложения:
    • Автомобилна промишленост
    • Промишлени и потребителски електромотори
    • Компютърна периферия
    • Високоговорители

Според формата им , магнитите се определят като:

форми2