Каталог

Феромагнит АД произвежда магнити и магнитни изделия по техническа спецификация и задание на клиента .
На Вашето внимание представяме и каталози, по които може да поръчате:

 
 

 • ТОРОИДНИ МАГНИТИ – ИЗОТРОПНИ И АНИЗОТРОПНИ. Разгледай каталога тук.

 

 • МАГНИТНА ПЛОЧКА – ИЗОТРОПНА И АНИЗОТРОПНА.     Разгледай каталога тук.

 

 • ЦИЛИНДРИЧНИ МАГНИТИ – ИЗОТРОПНИ И АНИЗОТРОПНИ. Разгледай каталога тук.

 

 • СЕГМЕНТНИ МАГНИТИ – АНИЗОТРОПНИ. Разгледай каталога тук.

 

 • ПЛАСТИЧНА ЛЕНТА – ИЗОТРОПНА. Разгледай каталога тук.

 

 • АЛНИКО МАГНИТИ . Разгледай каталога тук.

   

 • НЕОДИМОВИ МАГНИТИ. Разгледай каталога тук:

   

 • СПЕЦИФИКАЦИЯ НЕОДИМОВИ МАГНИТИ.Разгледай каталога тук:

   

 • СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ФЕРИТНИЯ МАТЕРИАЛ. Разгледай каталога тук.

   

 • СПЕЦИФИКАЦИЯ НА AlNiCo МАТЕРИАЛ. Разгледай каталога тук:

   

 • ОБОРУДВАНЕ. Разгледай каталога тук: